{$pic_list(
  • ,123)}

武井武士刀|武士刀|中碳钢|★★★

价格: 220.00
购买数量:(库存:100件)


产品名称: 武井武士刀|武士刀|中碳钢|★★★
 钢材: 中碳钢
 鞘材: 青皮木
规格 : 全长102cm /宽3.1cm /厚0.7cm/刃长71cm
 工艺: 淬火,手工十道研磨
 备注:  手工产品存在误差

武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片
武井武士刀|武士刀,日本武士刀专卖图片